การจัดการพื้นที่อีเมล์

เพื่อให้การใช้งาน Email มีประสิทธิภาพ เราจึงกำหนดพื้นที่ให้แต่ละอีเมล์
คุณสามารถรับส่งอีเมล์ได้ จนกว่าพื้นที่จะเต็ม 100%
เมื่อพื้นที่เต็ม 100% แล้ว คุณจะรับอีเมล์ใหม่ไม่ได้ จนกว่าจะลบอีเมล์เก่าออก

การตรวจสอบพื้นที่ใช้งาน
1. ไปที่ webmail ของคุณ เช่น www.myweb.com/webmail
(แทนที่ myweb ด้วยชื่อเว็บของคุณ)
2. login ด้วยอีเมล์ของคุณ เช่น myemail@myweb.com
3. ดูที่มุมล่างซ้าย จะเห็นพื้นที่ใช้งาน ดังรูปมุมล่างซ้ายบอกว่าใช้พื้นที่เก็บอีเมล์ไปแล้ว 9%

ผู้ใช้ต้องจัดการพื้นที่ไม่ให้ถึง 100% โดยทำดังนี้
1. ลบอีเมล์ที่ไม่สำคัญทิ้งไป
2. ลบอีเมล์ในโฟลเดอร์ spam
3. ลบอีเมล์ในถังขยะด้วย

เมื่อเราทำ 3 ข้อนี้แล้ว พื้นที่ใช้งานจะลดลงดังรูปแนะนำให้บริหารพื้นที่ไม่ให้เกิน 80% จะได้เหลือพื้นที่ว่าง 20% ไว้รับอีเมล์ใหม่

สำหรับท่านที่ใช้ webmail อยู่แล้วคงไม่มีปัญหา
แต่ท่านที่ใช้ Outlook แนะนำให้เข้ามาเช็ค webmail เดือนละครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าพื้นที่ไม่เกิน 80% ครับ