บริการเข้ารหัสข้อความฟรีวิธีใช้

สมมุติข้อความสำคัญของคุณคือ "ฝนตกที่หน้าต่าง"

คุณจะต้องกรอก ชื่อเพลง หรือข้อความอะไรก็ได้ 3 บรรทัด แล้วกดเข้ารหัส
"พันทิพย์"
"อะไรก็ยอม"
"ใจสั่งมา"

ผลลัพธ์ก็จะได้เป็นข้อความ เช่น "เคยบอกว่ารักกัน"

แล้ววิธีถอดรหัสละ ?
คุณก็ใส่ข้อความแรกคือ "เคยบอกว่ารักกัน"
แล้วก็ข้อความ 3 บรรทัดที่เคยกรอกตอนเข้ารหัส
สุดท้ายจะได้ผลลัพธ์เป็น "ฝนตกที่หน้าต่าง"