9 มี.ค. 67 - 09:52 ราคาส่ง โดยประมาณ 0 0 บาท

น้ำอัดลม

หมายเหตุ :

แก้ไข บันทึกวิธีใช้

สำหรับลูกค้า
1. กด บันทึก แล้วกด เพื่อ copy ลิงค์
2. แจ้งเจ้าของร้านว่าคุณได้กดสั่งซื้อสินค้า หรือส่ง link ให้เจ้าของร้านทาง Line

หมายเหตุ
1. การคำนวนราคาอาจคลาดเคลื่อนได้
2. กดบนรูป เพื่อ "เพิ่มจำนวน" กดชื่อสินค้า เพื่อ "ลดจำนวน"
3. กด ราคาปลีก เพื่อสลับเป็น ราคาส่ง (ราคาส่งคือราคายกลัง)

สำหรับเจ้าของร้าน
1. กด link มุมล่างขวา แล้วกรอกรหัสผ่าน เพื่อใช้งานในฐานะเจ้าของร้าน
2. กด เพื่อดูว่า มีลูกค้า สั่งซื้อสินค้าอะไร แล้วส่งสินค้าให้ลูกค้า

การสมัครเปิดร้าน
ติดต่อผมทาง Line : 9tam.com
จะได้ link ของร้านเป็น 9tam.com/ชื่อร้านเจ้าของร้าน คลิกที่นี่