แก้ปัญหาส่งเมล์ไป hotmail แล้วถูกมองว่าเป็น Junk

Hotmail จะมีระบบกรอง spam ที่เข้มงวด 1. domain ที่ส่ง spam ไปหา hotmail บ่อยๆ อีเมล์จะถูกลบทันที โดยจะไม่ปรากฏใน inbox และ junk mail 2. domain ที่ไม่เคยส่ง spam ไป hotmail อีเมล์ส่วนใหญ่จะถูกส่งไปที่ junk mail 3. หากผู้ใช้ hotmail ตั้งค่าใน junk filter ว่า domain ไหนเป็น safe domain อีเมล์ที่ส่ง