ราคาส่ง โดยประมาณ 0 0 บาทแก้ไข บันทึกวิธีใช้

1. กด บันทึก แล้วกด เพื่อบันทึก link นี้ไว้ใน Line ของคุณ
2. เมื่อต้องการดูรายการที่จดไว้ ก็เพียงคลิก link ที่คุณบันทึกไว้ใน Line

หมายเหตุ
1. การคำนวนราคาอาจคลาดเคลื่อนได้
2. กดบนรูป เพื่อ "เพิ่มจำนวน" กดชื่อสินค้า เพื่อ "ลดจำนวน"
3. กด ราคาปลีก เพื่อสลับเป็น ราคาส่ง (ราคาส่งคือราคายกลัง)